72775

1506 04 38169

Våre Proskjekter

Få et innblikk på vårt arbeid

Hjelp som når frem.

Om Rahma IRF

Vi er en veldedighetsorganisasjon som gir humanitær bistand til mennesker i nød basert på verdier om nestekjærlighet, likhet, vennlighet og offer, uavhengig av religion, tro, kjønn, alder og etnisitet.

Motta Nyhetsbrev

Skriv inn din e-postadresse og motta nyhetsbrev av oss om alle våre prosjekter og mer


2023 Opphavsrett: Rahma Islamic Relief Fund

Hjelp som når frem.

Om Rahma IRF

Vi er en veldedighetsorganisasjon som gir humanitær bistand til mennesker i nød basert på verdier om nestekjærlighet, likhet, vennlighet og offer, uavhengig av religion, tro, kjønn, alder og etnisitet.

Motta Nyhetsbrev

Skriv inn din e-postadresse og motta nyhetsbrev av oss om alle våre prosjekter og mer


2023 Opphavsrett: Rahma Islamic Relief Fund