gdpr-logo-by-freepik
gdpr-logo-by-freepik

Personvernerklæring (privacy policy)

Denne personvernerklæring gjelder for Rahma IRF sin nettside.


BEHANDLINGSANSVARLIG

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Rahma IRF med organisasjonsnummer 987 052 244. Ansvarlig personer hos oss er Zakaria Bougroug.


VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekommen men vårt behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing


  • A) Innhentet gyldig samtykke - les mer
  • B) Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
  • C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
  • F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER

Noe personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e- post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.


Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.


Rahma IRF verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Nettsiden er hostet av WEBHUSET

I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til Google -
Formål: Håndtering av relasjoner og interessenter.
Persondata som lagres: Navn, epost telefonnummer/mobilnummer, e-post.
Lagringstid: Der vi vurderer at vi ikke har en dialog eller aktivitet med person, beholder vi persondata i inntil 3 år. Vi er i god tro at alle denne databehandlingtjenesten følger GDPR lovgivningen.


SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.


INNSYN OG RETTING

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Rahma IRF, [email protected]. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.


OPPBEVARING OG SLETTING

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Rahma IRF lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven. Om du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected].


BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.


Rahma IRF benytter følgende informasjonskapsler
VIPPS (tredjepart)
Stripe Payments (tredjepart)