72775

1506 04 38169

Vår Visjon

Vi ønsker å være en dynamisk organisasjon som jobber for å skape et rettferdig og godt samfunn.

Vårt Mål

Vi ønsker å forbedre livskvaliteten til sårbare mennesker gjennom bærekraftig utvikling og å sikre rettidig humanitær bistand i nød.

Vår Strategi

Vi ønsker å nå ut til personer med begrenset eller ingen tilgang til grunnleggende tjenester, hvor vi supplerer øvrige instanser med vår bistand.

Hvem er Rahma Islamic Relief Fund?

Rahma IRF er en plattform for gjennomføring av humanitære nødhjelpsprosjekter og fungerer som en stemme og kanal for norske interessenter i utviklingsland.


Rettferdighet har ingen ansikt

Vi er en veldedighetsorganisasjon som gir humanitær bistand til mennesker i nød basert på verdier om nestekjærlighet, likhet, vennlighet og , uavhengig av religion, tro, kjønn, alder og etnisitet.

Vi er basert på frivillighet og alle innsamlede midler går uavkortet til veldedige formål.

Ved å donere 50 kr vil du kunne forsørge en hel familie for dagen.

Prosjekt for nye sykehus

Det som kommer inn av midler fra de som har råd til å betale for helsetjenester og medisiner, går til dekningen av helsetjenester og medisiner til de pasienter som ikke har midler til å betale. Disse pasientene gis gratis helsetilbud inkludert medisiner.

Hjelp som når frem.

Om Rahma IRF

Vi er en veldedighetsorganisasjon som gir humanitær bistand til mennesker i nød basert på verdier om nestekjærlighet, likhet, vennlighet og offer, uavhengig av religion, tro, kjønn, alder og etnisitet.

Motta Nyhetsbrev

Skriv inn din e-postadresse og motta nyhetsbrev av oss om alle våre prosjekter og mer


2024 Opphavsrett: Rahma Islamic Relief Fund