72775

1506 04 38169

Om Oss

Hvor det hele startet

På 80-tallet gikk noen ildsjeler sammen om å samle inn midler til inntekt for tjetjenske enker rammet av krigen. Så eskalerte konflikten i Kashmir, og det samme gjorde givergleden. Det vokste frem et behov for å etablere en organisasjon med struktur og åpenhet rundt innsamlede midler. Rahma Islamic Relief Fund ble etablert i 2004.

Hva er vårt mål?

Vi ønsker å hjelpe folk i landsby områder, hvor det er lite eller ingen infrastruktur, med tjenester de har behov for, gi tilgang til ressurser og å skape tjenester ved å

Organisere

Organisere folk i levedyktige sosiale grupper

Planlegge

Overbevise om at de kan planlegge og handle for å forbedre sine liv

Styrke bånd

Gi folk en følelse av myndighet som forsterker fattigdomsreduksjonsprosessen

Rekruttere

Kapasitetsbygging for størst mulig ressursutnyttelse

Vi har fokus på skole og utdanning for å kunne gi barn et bedre grunnlag for en lysere fremtid.

Tilgangen til rent vann er en rettighet ikke alle er forunt. Det er livsnødvendig for overlevelse og vi har derfor de siste årene hatt fokus på å sørge for tilgang til rent vann. Vi har de siste årene bygget minst 40 vannpumper i tillegg til fem store vannstasjoner med filter. Disse testes og utføres kvalitetskontroll på jevnlig.

Gi ditt bidrag til de trengende i GAZA

Matutdelinger

Vi holder matutdeling ved behov og har i pandemien fått hjelp av RIRF til utdeling av mat til 10.000 familier rundt om i Pakistan.

I forbindelse med Eid har vi hatt Qurbani prosjekt med utdeling av kjøtt til 12.000 personer.

Hjelp som når frem.

Om Rahma IRF

Vi er en veldedighetsorganisasjon som gir humanitær bistand til mennesker i nød basert på verdier om nestekjærlighet, likhet, vennlighet og offer, uavhengig av religion, tro, kjønn, alder og etnisitet.

Motta Nyhetsbrev

Skriv inn din e-postadresse og motta nyhetsbrev av oss om alle våre prosjekter og mer


2023 Opphavsrett: Rahma Islamic Relief Fund