gdpr-logo-by-freepik
gdpr-logo-by-freepik

Donasjonsvilkår

Disse Donasjonsvilkår gjelder for Rahma IRF sin nettside.


Betaling

Alle donasjoner trekkes ved første forekomst, utenom med Vipps-avtaler, som trekkes første måned etter opprettelse. Dette vil gi donatorene god tid til å eventuelt angre eller forespørre ønskede endringer for sin avtale. Summen som er avtalt er summen som trekkes, ikke mer eller mindre.


Fastgivere per Vipps har sin betalingsoversikt tilgjengelig på VIPPS-appen, som må være lastet ned for å kunne utføre transaksjoner med vipps. Det er mulighet for å bruke bankkort eller kontobetaling via STRIPE gjennom nettsiden.


Oppsigelse

Du kan si opp din avtale ved å ta kontakt med oss gjennom mail på [email protected] eller ved å fylle ut skjema her.


Det er også mulig å følge linken for å administrere din avtale gjennom VIPPS-appen under din avtale. Ikke glem din donasjons-ID ved utfylling av skjema for endringer av din avtale, for dette vil gjøre det enkelere for oss i Rahma å administre avtalen for deg fortest mulig.


Avtalegiroer må slettes gjennom din nettbank eller din nettbanktjeneste. Dette er noe Rahma ikke har direkte kontroll over. Følg din nettbanks fremgangsmåte for dette:


Angre

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både SMS, Vipps og AvtaleGiro. Du har når som helst muligheten til å angre på din donasjon, uansett tjeneste. Føreløpig må dette gjøres ved henvendelse over mail til oss på [email protected].


Det er viktig å notere at det i utgangspunktet ikke er mulig å reklamere på donasjoner, som gjør at en ikke kan benytte seg av angretten etter at donasjonen er utført. Men vi i Rahma IRF ønsker å bruke skjønn ved diverse hendelser som kan oppstå og vil gjøre vårt beste med å hjelpe ved angitt behov.


Skattefradrag

Hvis du har gitt pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, kan du få fradrag for dette. - Skatteetaten.

Som sitert fra myndighetene er dette reglene som gjelder. Annen relatert informasjon knyttet til skattefradrag, som satser, skattemelding og dokumentasjonskrav må gjøres i henhold til krav satt av Norske myndigheter. Dette gjelder også donasjoner fra utlandet.


Du kan kontakte oss ved ønske om skattefradrag ved å fylle ut skjemaet her. Du kan også kontakte oss ved å sende en henvendelse til [email protected].

I denne mailen trenger Rahma følgende informasjon om deg:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Adresse
  • Postnummer
  • Poststed
  • Personnummer*


*For å få registrert ditt skattefradrag trenger Rahma IRF tilgang til ditt personnummer. Dette er til orientering dersom du kun kontakter oss over mail.


Konfliktløsning

Dersom det skulle oppstå uenigheter mellom Rahma IRF og andre parer vedrørende våre tjenester, vil dette gå gjennom Forbrukerrådet for å sikre rettferdig konfliktløsning. Du kan opprette en klage hos forbrukerrådets klageguide