72775

1506 04 38169

Skattefradrag

"Hvis du har gitt pengegave på minst 500 kroner til frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, kan du få fradrag for dette." - Skatteetaten

Du kan lese mer om dette her


Du kan sjekke din årsoppgave ved å følge linken her

Du kan også fylle ut skjemaet ved å klikke på knappen Åpne skattefradragsskjema under.

Hjelp som når frem.

Om Rahma IRF

Vi er en veldedighetsorganisasjon som gir humanitær bistand til mennesker i nød basert på verdier om nestekjærlighet, likhet, vennlighet og offer, uavhengig av religion, tro, kjønn, alder og etnisitet.

Motta Nyhetsbrev

Skriv inn din e-postadresse og motta nyhetsbrev av oss om alle våre prosjekter og mer


2023 Opphavsrett: Rahma Islamic Relief Fund