DONER TIL SESONGPROSJEKTER

Rahma kjører nødhjelpsprosjekter der behovet oppstår. Disse prosjektene er ofte kortsiktige, og har fokus på de mest presserende behovene hos den rammede befolkningsgruppen. Vi har hatt matutdeling, klesutdeling og ulike helseprosjekter som har hatt som mål å dekke grunnleggende behov hos ofre for krig eller naturkatastrofer.