DONER TIL EN GOD SAK

I Rahma jobber vi etter nullkostprinsipp. Dette betyr at de pengene du donerer skal komme helt frem til de som trenger det mest.

Du kan velge å donere på ulike måter, enten fast eller som engangsbeløp. Du kan velge hvilket prosjekt du ønsker å støtte, om du vil kjøpe en vare eller gi en gave, eller om du vil være fadder for en foreldreløs.