VELG ALTERNATIV FOR DONASJON

Rahmafondet

Ved å gi 200kr i måneden i ett år bidrar du til at vi kan yte umiddelbar hjelp når kriser oppstår. Vi vet av erfaring at når en akutt humanitær krise oppstår, så haster det å få hjelpen frem. Rahmafondet vil ha forhåndsinnsamlede midler som kan brukes uten at vi må bruke tid på å arrangere innsamlingsaksjoner.
Rahma driver etter nullkostprinsipp, innsamlede midler brukes aldri til administrasjon. Dette blir selvfølgelig også situasjonen for Rahmafondet.

Rahmafondet

Rahmafondet

DONER NÅ!

AvtaleGiro

AvtaleGiro

DONER NÅ!

Enkelt Beløp

Enkelt Beløp

DONER NÅ!

Zaqa/Sadaka

Zaqa/Sadaka

DONER NÅ!

Qurbani/Udhya

Qurbani/Udhya

DONER NÅ!

DONASJON TIL PÅGÅENDE PROSJEKTER

PÅGÅENDE PROSJEKTER

Utdanning, Jorbruk, Helse, og flere
Utdanning er viktig for å kunne skaffe seg inntektsgivende arbeid i fremtiden. Utdanning forhindrer barnearbeid, utvider barns tankegang samt gjør dem til en fremtidig ressurs for samfunnet. Foreldreløse fattige barn har liten mulighet til å betale for sin skolegang og Rahma har derfor påtatt seg ansvaret for å støtte flere hundre barn i Kashmir med skolegang samt skolemateriell, mat og klær.