VI SATSER PÅ KVINNER

Rahma har mange langsiktige prosjekter, der målet er hjelp til selvhjelp. En filosofi er å prioritere å gi folket ikke bare en fisk, men en fiskestang. Med dette menes at man kan sette folk i stand til å klare seg selv dersom man investerer litt mer tid, omtanke og midler i prosjektene.

De langsiktige prosjektene er ofte planlagte over lengre tid, og har andre fokus enn nødhjelpsprosjektene. Det handler om fremtid, og ikke bare nåtid. Utdanning og helse er stikkord for disse prosjektene.