Project Description

Bygging av sykehus i Somalia er endelig igangsatt!

To av våre styremedlemmer er i skrivende stund i Somalia for å initiere byggingen av sykehuset i Somalia.

Helsesituasjonen for befolkningen i Somalia er svært dårlig. Bare 30 % av barnefødsler skjer med kvalifisert helsepersonell tilstede. Barnedødeligheten ligger på 180 av 1000. Til sammenligning er tallene i Norge 3 av 1000. Svangerskapsrelaterte dødsfall ligger på 10 % mot det norske 0,7 %.

Malaria, kolera, tuberkuloe og underernæring fører til svært mange dødsfall. Behovet for hjelp er enormt.

Og du kan bidra.