Project Description

Etter flommen i Jowhar i høsten 2013 bestemte Rahma IRF seg for å igangsette bærekraftige prosjekter i området. Jorden er meget fruktbar, men bøndenes avlinger ble ødelagte under flommen og mange hadde flyktet. Rahma investerte i en traktor til deling for bøndene i Jowhar og det ble delt ut gjødsel og ulike frø til nærmere 200 bønder. Traktoren brukes fortsatt aktivt av bøndene litt over ett år senere og vi kommer til å utvikle jordbruksprosjektet videre slik at det kan gagne flere.