Project Description

På grunn av en væpnet konflikt i grensen til Afghanistan, Waziristan, var det over 100 000 internt fordrevne i dette omårdet og rundt 70% av disse flyktet til Bannu-distriktet. Distriktet hadde allerede svært få ressurser og fasiliteteter og ressursene ble enda mindre etter denne overbefolkningen. Rahma-Pakistan gjorde snakket med de internt fordrevne og locale myndigheter og vurderte det slik at det var akutt behov for helsehjelp. Dette fordi det var store økninger i forekomst av diaré, respiratoriske sykdommer og generell feber- og sykdomsfølelse på grunn av denne store tilstrømningen av internt fordrevne.

Det ble arrangerte 8 mobile “medical camps” med leger og annet helsepersonell som utførte diagnostikk, delte ut gratis medisiner, ga informasjon om helse- og hygieneforhold og sendte videre de sykeste flomofrene til sykehus. Spesialister over hele Pakistan ble invitert til å bidra med gratis helsehjelp til disse medisinske leirene.