Project Description

Rahma Norge lanserer i samarbeid med University of Azad Jammu and Kashmir (AJK) et prosjekt for screening og tilrettelegging for behandling av virushepatitter. Prosjektet går ut på at studentene ved AJK universitetet læres opp om sykdommene og om forebyggende tiltak. I tillegg blir alle studentene screenet for virushetapitter (HBV og HCV) og HIV, som er viktig for å igangsette behandling, på det lokale sykehuset.

 

Ditt enkle bidra på kr. 85,- kan utgjøre forskjellen for en person for å få den nødvendige informasjonen og blodprøven som både hindrer spredning av den grusomme virusen og at man eventuelt starter behandler av vedkommende.

 

 

Bakgrunnsinnformasjon:

I deler av Asia og Afrika er virushepatitter (hepatitt B og hepatitt C) et stadig betydelig helseproblem. Sykdommen angriper og ødelegger leveren, uten at nødvendigvis merker til sykdommen, og derfor er den også blitt kalt “the silent killer”. Årsaken til spredningen er den vedvarenden gjenbruk av nåler og barberblader, samt ved fødsler og intimkontakt. Det estimeres at 350 millioner mennesker er berørt av sykdommen globalt. I følge tall fra Verdens helseorganisasjon lider 10 millioner i Pakistan av sykdommen. Myndighetene har desverre ikke tilrettelagt for forebygging mot spredning av sykdommene.

 

Doner til Hepatitt-prosjektet