Project Description

Monsunregnet førte til flom i Pakistan, hvor Rahim yar Khan var en av de mest utsatte områdene. Den verste flommen rammet Pakistan i 2010 med massive ødeleggelser. Landet ble ikke spart de tre påfølgende årene, med flommer som jevnet landsbyer med jorden.

Rahma har jobbet i området siden 2010 og det er her vi har Rahma-sykehuset. Lokale myndigheter var raske med å evakuere befolkningen i flere landsbyer og Rahma-Pakistan vurderte det som nødvendig å yte medisinsk hjelp til flomofrene som var ekstra utatt for vannbårne sykdommer.

I november 2014 ble det arrangerte 8 mobile “medical camps” med leger og annet helsepersonell som utførte diagnostikk, delte ut gratis medisiner, ga informasjon om helse- og hygieneforhold og sendte videre de sykeste flomofrene til sykehus. I alt 7500 personer dro nytte av disse medisinske leirene.