Project Description

Rahma har 166 fadderbarn i Ogaden, Ethiopia. Dette er en somalisk region som grenser mot Somalia og som er preget av konflikt og uro. Med faddernes støtte får barna dekket skolegang og grunnleggende behov.

Skolebygningen er i så dårlig forfatning at to av klasserommene har rast sammen. Dette gjør at samtlige barn må undervises under trærne. Vi jobber nå med å samle inn midler til et nytt og moderne skolebygg.