Project Description

Azad Jamu Kashmir ligger nord i Pakistan, ca. 100 km fra hovedstaden, Islamabad. Regionen ble hardt rammet av
jordkjelvet i 2005 som etterlot seg store ødeleggelser. Rahma startet sitt arbeid i AJK kort tid etter dette, og har
siden jobbet kontinuerlig med utdanningsrelaterte prosjekter .I samarbeid med Read Foundation har vi 405 barn ved ulike skoler i området.