Rahma Islamic Relief Fund (RIRF) er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig arbeid og nullkostnadsprinsippet. Frivillig arbeid betyr at våre medarbeidere jobber helt gratis og av eget ønske – drivkraften er ønsket om å kunne hjelpe sine medmennesker. Nullkostnadsprinsippet innebærer at vi ikke bruker innsamlede midler til vår drift. Dette unike konseptet garanterer deg som giver at din støtte kommer frem i sin helhet til de som trenger det mest.