Flommen i Bosnia-Hercegovina har drevet en halv million mennesker på flukt. Bosniske myndigheter rapporterer at 1,5 millioner mennesker er rammet.

100 000 hjem, 200 skoler og sykehus er ødelagte. Vannforsyningene er avskåret og det fryktes at over en million mennesker er uten rent drikkevann. Som et resultat av flommen fryktes det at landminer fra krigen har flyttet på seg og kan utgjøre en stor fare.

Katastrofen sammenlignes med blodbadet under krigen. Hjelp oss å hjelpe de flomrammede.

Du kan gi ditt bidrag på kontonummer 6060.05.24383. Merk betalingen med “Bosnia”.

Alle bidrag mottas med takknemlighet.