I Ramadan samlet vi inn penger for syriske barn i Aleppo til eid-gaver. Vi ønsket å bidra til å glede barn i krig. Det kom inn Kr 35.000 som bidro til at barn fikk gaver og en eid-fest de sent vil glemme. Vi retter en stor takk til alle giverne.