Krigen har rast i Gaza i sommer. Det har vært mange innsamlingsaksjoner og pengene har strømmet inn. Deler av det innsamlede beløpet har gått til nødhjelp i Gaza utført 18.juli – 04.august og bidratt til at 3556 familier har fått dekket behov for mat i denne perioden og noen uker frem i tid. I tillegg til matkurver med tørrvarer i ramadan har det blitt delt ut 5840 porsjoner med ferdiglaget varmmat. Prosjektene har hovedsakelig blitt utført i nord-Gaza. Vi sikter nå på å skape et langsiktig prosjekt i Gaza slik at de vi yter hjelp til kan bli selvhjulpne over tid.